Menu

Stichting The Faith Life

Oprichtingsdatum: 9 december 2010

Stichting The Faith Life is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling Uw Giften zijn binnen de fiscale mogelijkheden aftrekbaar voor de belasting. RSIN/fiscaal nummer ANBI: 8500 19 321

Doelstellingen

 • De stichting heeft als doel: de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus om daarmee een antwoord te geven op de nood van de mens, alsmede het bieden van een geestelijk huis ter opbouw, bemoediging en verzorging; alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaand verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de Stichting. Hiernaast heeft Stichting The Faith Life tot doel het verlenen van hulp aan de minderbedeelde in financiele en praktische zin in voornamelijk derde wereldlanden.
 • De stichting beoogt het algemeen nut.
 • De stichting heeft geen winstoogmerk.
 • De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  • Het organiseren van bijeenkomsten waar het vernieuwende werk van Jezus Christus centraal staat.
  • Gezinnen, ouders, kinderen en alleenstaanden een geestelijk tehuis bieden.
  • Geestelijk opvoeding te verzorgen, mede door het organiseren van cursussen en opleidingen.
  • Verspreiding van lectuur en audiovisuele middelen.
  • Bijeenbrengen van geldelijke middelen om de doelstelling van de stichting te kunnen verwezenlijken.
  • Het verzorgen van televisie, radio- en internetuitzendingen.
  • Het gebruik maken van sociale media, het opzetten van projecten in binnen- en buitenland.
  • Het stichten en ondersteunen van gemeenten in binnen- en buitenland.
  • Het stichten en ondersteunen van gemeenten in binnen- en buitenland.
  • Het ondersteunen van de genezingsbediening welke ten doel heeft de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus om daarmee een antwoord te geven op de nood van de mens, alsmede het bieden van een geestelijk huis ter opbouw, bemoediging en verzorging.
  • De stichting heeft als grondslag het Woord van God en aanvaardt derhalve de Bijbel als grondslag voor het functioneren van de Stichting.
  • Financiele en praktische steun bieden aan minderbedeelde in Azie en Afrika.
 •  

  Hoofdlijnen beleidsplan:

  Bestuurders:
  De heer B. Kathiresu (voorzitter)
  Mevrouw P.B. Thamotharampillai(penningmeester)
  De heer J. Rayappu(secretaris)

  Beloningsbeleid:

  • Bestuur: alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

  Actueel beleid:

  Het beleid voor 2010 was het optuigen van de administratieve organisatie voor alle (toekomstige) doelen waarbij de kerkelijke gemeente is ondergebracht in meerdere locaties in Nederland en Belgie waar er activiteiten georganiseerd en uitgevoerd worden.

  De lokale gemeente heeft een wekelijks programma:

  • zondagmorgen: eredienst met kinderwerk
  • zondagmiddag: eredienst met kinderwerk
  • maandagavond: discipelschapstrainingen
  • dinsdagavond: trainingen (1x per maand)
  • woensdagavond: gebedsdienst
  • zaterdagmorgen: evangelisatie (1x per maand)
  • zaterdagavond: tiener en jeugd bijeenkomsten & speciale events

  Training:

  • 1ste dinsdagavond van de maand: landelijke training
  • discipelschapstraining: 2x per jaar een cyclus van 15 maandagavonden
  • kadertrainingen
  • huwelijkstrainingen

  Bijzondere events:

  • conferenties
  • concerten
  • themadagen (jongeren/mannen/vrouwen/ouderen/ondernemers)
  • trainingsseminars
  • zendingsreizen 

  Financiële verantwoording:

  1. het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar
  2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen twaalf maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op papier te stellen.
  3. De in lid 2 vermelde termijn kan door de voorzitter worden verlengd met ten hoogste vijf maanden op grond van bijzondere omstandigheden.
   
   
  Financiële Gegevens:

Contact Us

Send Us A Message

Sending...
..
Your message was sent, thank you!

Contact Info

Where to Find Us on Sunday and Saturday


Warandelaan 3
4904 PA Oosterhout(NB)
The Netherlands

Email Us At

info@faithlifechurch.nl

Call Us At

Mobile: (+31) 06 48467043